Preus i estalvis 

Estalvi llibres nous

  %

Estalvi llibres ecoBooks

  %

Estalvi mig per família el curs 2022-23 amb Iddink

  €

Preu lot de llibres del curs actual (2022-23)

Inclou llicències digitals, llibres de text, lectures obligatòries i quaderns d’exercicis*

*Per al càlcul d’aquests imports s’ha seleccionat l’opció ecoBooks en els llibres que permeten reutilització, quaderns d’exercicis nous i llicències digitals de totes les assignatures comunes. A més, a 4t d’ESO, s’afegeixen 2 matèries opcionals; i a Batxillerat, s’afegeixen 3 matèries opcionals de la modalitat científic-tecnològic. No s’afegeix cost de transport (ja que és gratuït fins al 20 de juliol). Aquests preus són una guia i en cap cas suposen un compromís contractual ja que depenen de l’elecció de cada alumne i estan subjectes a errors i omissions involuntàries; s’han calculat en base als grups ordinaris i no els de diversitat, que habitualment treballen amb menys llibres.

Què és un ecobook?

Iddink denomina ecoBooks als llibres reutilitzables que les famílies poden adquirir amb un estalvi del % del seu PVP si es retornen en bon estat al final del curs.

ecobooks

Exemple de cost per un llibre ecoBook de € PVP

Al Juny/Juliol 2023 es pagaria:
Si el llibre es compra nou:

€ PVP – % = €

Si el llibre es compra ecoBook:

€ PVP – % =

Al Juny/Juliol 2024:

Si els llibres es retornen en bon estat, no s’ha de pagar res més

Si els llibres no es retornen o es retornen en mal estat, s’haurà de pagar l’estalvi obtingut, amb una bonificació del 5%

Estalvi llibres nous

%

Estalvi llibres nous

%