Preus i estalvis 

Estalvi llibres nous

 5 %

Estalvi llibres ecoBooks

 60 %

Estalvi mig per família el curs 2019-20 amb Iddink

 91,37 €

Preu lot de llibres del curs actual (2019-20)

Inclou únicament llibres de text i quaderns d’exercicis*

Preu lot de llibre del curs actual (2019-20)

Inclou llibres de text, llicències digitals i quaderns d’exercicis*

CursPVPPreu iddink*Estalvi
ESO 1158,25 €102,80 €55,45 €
ESO 2262,41 €134,78 €127,63 €
ESO 3266,64 €133,28 €133,36 €
ESO 4353,49 €174,97 €178,52 €
BATX 1429,02 €262,18 €166,84 €
BATX 2359,58 €193,95 €165,63 €

*Amb ecoBooks i llibres nous. Sense cost de transport doncs és gratuït fins el 20 de juliol; a 4t ESO s’han agafat 2 matèries opcionals i a batxillerat  3 de la modalitat científic-tecnològic. No inclou quotes del centre o AMPA. El preu del curs 2020-21 pot ser diferent per canvis a la llista o per actualització dels preus de venda de les editorials

*Amb ecoBooks i llibres nous. Sense cost de transport doncs és gratuït fins el 20 de juliol; a 4t ESO s’han agafat 2 matèries opcionals i a batxillerat  3 de la modalitat científic-tecnològic. No inclou quotes del centre o AMPA. El preu del curs 2020-21 pot ser diferent per canvis a la llista o per actualització dels preus de venda de les editorials.

Què és un ecobook?

Iddink denomina ecoBooks als llibres reutilitzables que les famílies poden adquirir amb un estalvi del 60 % del seu PVP si es retornen en bon estat al final del curs.

ecobooks

Exemple de cost per un llibre ecoBook de 38€ PVP

Al Juny/Juliol 2020 es pagaria:
Si el llibre es compra nou:

38€ PVP – 5% = 36,10 €

Si el llibre es compra ecoBook:

38€ PVP – 60% = 15,20 €

Al Juny/Juliol 2021:

Si els llibres es retornen en bon estat, no s’ha de pagar res més

Si els llibres no es retornen o es retornen en mal estat, s’haurà de pagar l’estalvi obtingut, amb una bonificació del 5%

Estalvi llibres nous

5 %

Estalvi llibres nous

60 %

Preu lot de llibre del curs actual (2019-20)

Inclou llibres de text, llicències digitals i quaderns d’exercicis*

CursPVPPreu iddink*Estalvi
ESO 1158,25 €102,80 €55,45 €
ESO 2262,41 €134,78 €127,63 €
ESO 3266,64 €133,28 €133,36 €
ESO 4353,49 €174,97 €178,52 €
BATX 1429,02 €262,18 €166,84 €
BATX 2359,58 €193,95 €165,63 €

*Amb ecoBooks i llibres nous. Sense cost de transport doncs és gratuït fins el 20 de juliol; a 4t ESO s’han agafat 2 matèries opcionals i a batxillerat  3 de la modalitat científic-tecnològic. No inclou quotes del centre o AMPA. El preu del curs 2020-21 pot ser diferent per canvis a la llista o per actualització dels preus de venda de les editorials