Ven els teus llibres

Vendre els teus llibres usats a Iddink, com fer-ho?

Aquest primer curs s’ha pactat amb Iddink que les famílies podreu vendre’ls-hi els llibres de text que els vostres fills hagin utilitzat durant aquest curs 2021-22 i que també surtin a la llista de llibres del proper curs. Els llibres hauran de tenir els criteris de qualitat que necessita Iddink i que tot seguit s’expliquen.

vende-tus-libros

Només serà possible comprar un títol per assignatura per pare i alumne i de cada llibre acceptat es pagarà un 35% del seu PVP com llibre nou.

Criteris de qualitat

Els llibres a vendre han de complir uns requisits mínims de qualitat per poder ser reutilitzats i, per tant, poder ser comprats per Iddink. En el següent vídeo s’expliquen.

Mira el vídeo per saber els criteris de qualitat que es fan servir i per saber com s’han de tractar al llarg del curs.

Important: preparació prèvia necessària

1. Fes clic aquí per anar a l’apartat “Alumnes” de la web d’Iddink.

2. En el menú de l’esquerra, fes clic a “Descàrregues”.

3. En la pantalla que surti, fes clic en “Registrar-se per primer cop”.
Compte perquè no és el formulari de registre que surt en el menú “Fer una comanda”.

4. S’obrirà una finestra on s’ha d’introduir el següent codi 766FM4

5. Apareixerà tot seguit un formulari de registre que hauràs de completar amb les dades del alumne i de la família.

6. Tot seguit la web et demanarà de validar el teu mail de registre fent clic a “Enviar validació d’email”; quan ho hagis fet, Iddink t’enviarà un mail amb un enllaç. Fent clic, s’obrirà la web d’Iddink on:

7. Veuràs una pantalla amb un text que et portarà a la plana “Descàrregues” des d’on podràs imprimir l’albarà i saber quins llibres pots vendre a Iddink.

8. Agrupa els llibres que tinguis i que també apareguin a l’albarà.

9. Els llibres que vulguis vendre s’han de portar segons s’indica en el següent apartat.

Data per vendre’ls: El 30/06/2022 de 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:00
Lloc: en les instal·lacions de l'Institut