Projecte de reutilització de llibres

L'AFA, conjuntament amb la direcció de l'Institut, ofereix la possibilitat de comprar tots els materials educatius necessaris per al curs vinent a l'empresa Iddink, amb importants descomptes, oferint la possibilitat de participar en el projecte de reutilització de llibres (que es denominen ecoBooks)

Per què socialitzar?

Responsabilitat i respecte dels alumnes

Estalvi al reduir la despesa

Estalvi ecològic amb un consum racional i sostenible

Fomentar una visió comunitària (respectar, compartir, reutilitzar,…)

Objectius del projecte de socialització

Regular i fomentar l’ús racional dels recursos.
Educar per a la conservació i reutilització del material.
Garantir a les famílies un estalvi econòmic important en els llibres de text i altre material curricular mitjançant la seva reutilització, a partir de la participació de les famílies, l’alumnat i el professorat.

Compromís del Centre i acord del Consell Escolar

El Projecte compta amb el compromís del Consell Escolar de participar-hi per un període mínim de quatre cursos escolars i amb un estalvi en el cost dels llibres i el material curricular de, com a mínim, el 60 % del PVP dels llibres que siguin reutilitzables.

Mira’t aquest video per saber com funciona el
Projecte de Reutilització de llibres


Estalvi mig per família el curs passat amb Iddink:

 139,63 €

Estalvi mig de paper per centre el curs passat:

 4,43 kg

Iddink denomina ecoBooks als llibres reutilitzables que les famílies poden adquirir amb un estalvi del 60 % del seu PVP si es retornen en bon estat al final del curs.

Quin compromís adquireixen els estudiants i les seves les famílies?

Les famílies i l’alumnat es comprometen a fer un bon ús dels llibres de text i de retornar-los al centre en finalitzar el curs escolar, així com a restituir-los o, en cas que n’hagin fet un ús inadequat que impedeixi reutilitzar-los posteriorment, pagar la diferència entre el PVP i l’import abonat en fer la compra.

Qui gestiona i com es controla el projecte?

Regular i fomentar La comissió de seguiment i gestió de llibres de text creada amb l’aprovació del Consell Escolar és la responsable de gestionar i controlar el projecte.

S’ha decidit subcontractar a l’empresa IDDINK tota la operativa administrativa i logística del projecte de reutilització i també els serveis per la venda de llibres nous i altres materials a les famílies.

Informació per descarregar


Informa’t de quants diners et pots estalviar comprant amb Iddink

ecoBooks

Els ecoBooks són els llibres reutilitzables que gestiona Iddink. Aquests es compren per les famílies amb un descompte del 60% sobre el seu PVP per a ser reutilitzats en cursos successius, proporcionant un gran estalvi econòmic i ecològic.

Característiques

60% d’estalvi garantit sobre el PVP
Es retornen al final del curs
Poden ser nous o de segona mà
Tenen una vida útil de 4 anys

ecobooks

Iddink garanteix suficients ecoBooks per a tots els alumnes de tots els cursos, de forma que ningú se’n quedi sense.

Criteris de qualitat

Els ecoBooks han de complir uns requisits mínims de qualitat per poder ser reutilitzats. En el següent vídeo s’expliquen.

Mira el vídeo per saber els criteris de qualitat que es fan servir i per saber com s’han de tractar al llarg del curs.

Quan es retornen?

Els ecoBooks s’han de retornar:

El 26/06/2024 de 9:30 a 13:00 , en les instal·lacions de l'Institut

Si es necessiten per setembre s’haurà de comunicar a Iddink per mail o des de la web; retornar-los més tard té un cost addicional de 2,5€ per llibre.

Exemple de cost per un llibre ecoBook de 40€ PVP

Al Juny/Juliol 2024 es pagaria:
Si el llibre es compra nou:

40€ PVP – 5% = 38,00 €

Si el llibre es compra ecoBook:

40€ PVP – 60% = 16,00 €

Al Juny/Juliol 2025:

Si els llibres es retornen en bon estat, no s’ha de pagar res més

Si els llibres no es retornen o es retornen en mal estat, s’haurà de pagar l’estalvi obtingut, amb una bonificació del 5%