Projecte de reutilització de llibres

L’AFA, conjuntament amb la direcció de l’Institut, i amb l’aprovació del Consell Escolar, ofereix un Projecte de Reutilització de llibres de text i lectures als alumnes del centre

Per què socialitzar?

Responsabilitat i respecte dels alumnes

Estalvi al reduir la despesa

Estalvi ecològic amb un consum racional i sostenible

Fomentar una visió comunitària (respectar, compartir, reutilitzar,…)

Objectius del projecte de socialització

Regular i fomentar l’ús racional dels recursos.
Educar per a la conservació i reutilització del material.
Garantir a les famílies un estalvi econòmic important en els llibres de text i altre material curricular mitjançant la seva reutilització, a partir de la participació de les famílies, l’alumnat i el professorat.

Compromís del Centre i acord del Consell Escolar

El Projecte compta amb el compromís del Consell Escolar de participar-hi per un període mínim de quatre cursos escolars i amb un estalvi en el cost dels llibres i el material curricular de, com a mínim, el 60 % del PVP dels llibres que siguin reutilitzables.

Mira’t aquest video per saber com funciona el
Projecte de Reutilització de llibres


Estalvi mig per família el curs passat amb Iddink:

 159,95 €

Estalvi mig de paper per família el curs passat:

 4,43 kg

Iddink denomina ecoBooks als llibres reutilitzables que les famílies poden adquirir amb un estalvi del 60 % del seu PVP si es retornen en bon estat al final del curs.

Quin compromís adquireixen els estudiants i les seves les famílies?

Les famílies i l’alumnat es comprometen a fer un bon ús dels llibres de text i de retornar-los al centre en finalitzar el curs escolar, així com a restituir-los o, en cas que n’hagin fet un ús inadequat que impedeixi reutilitzar-los posteriorment, pagar la diferència entre el PVP i l’import abonat en fer la compra.

Qui gestiona i com es controla el projecte?

Regular i fomentar La comissió de seguiment i gestió de llibres de text creada amb l’aprovació del Consell Escolar és la responsable de gestionar i controlar el projecte.

S’ha decidit subcontractar a l’empresa IDDINK tota la operativa administrativa i logística del projecte de reutilització i també els serveis per la venda de llibres nous i altres materials a les famílies.

Informació per descarregar


Informa’t de quants diners et pots estalviar comprant amb Iddink