Preus i estalvis 

Estalvi llibres nous

 5 %

Estalvi llibres ecoBooks

 55 %

Estalvi mig per família el curs 2019-20 amb Iddink

 151,01 €

Preu lot de llibres del curs actual (2019-20)

Inclou únicament llibres de text i quaderns d’exercicis*

Preu lot de llibre del curs actual (2019-20)

Inclou llibres de text, llicències digitals i quaderns d’exercicis*

CursPVPPreu iddink*Estalvi
ESO 1368,23 €190,72 €177,51 €
ESO 2412,39 €198,25 €214,14 €
ESO 3479,11 €249,26 €229,85 €
ESO 4412,39 €202,65 €209,74 €
BATX 1431,65 €227,34 €204,31 €
BATX 2433,87 €221,77 €212,10 €

*Amb ecoBooks i llibres nous. Sense cost de transport doncs és gratuït fins el 20 de juliol; a 4t ESO s’han agafat 2 matèries opcionals i a batxillerat  3 de la modalitat científic-tecnològic. No inclou quotes del centre o AMPA. El preu del curs 2020-21 pot ser diferent per canvis a la llista o per actualització dels preus de venda de les editorials

*Amb ecoBooks i llibres nous. Sense cost de transport doncs és gratuït fins el 20 de juliol; a 4t ESO s’han agafat 2 matèries opcionals i a batxillerat  3 de la modalitat científic-tecnològic. No inclou quotes del centre o AMPA. El preu del curs 2020-21 pot ser diferent per canvis a la llista o per actualització dels preus de venda de les editorials.

Què és un ecobook?

Iddink denomina ecoBooks als llibres reutilitzables que les famílies poden adquirir amb un estalvi del 55 % del seu PVP si es retornen en bon estat al final del curs.

ecobooks

Exemple de cost per un llibre ecoBook de 38€ PVP

Al Juny/Juliol 2020 es pagaria:
Si el llibre es compra nou:

38€ PVP – 5% = 36,10 €

Si el llibre es compra ecoBook:

38€ PVP – 55% = 17,10 €

Al Juny/Juliol 2021:

Si els llibres es retornen en bon estat, no s’ha de pagar res més

Si els llibres no es retornen o es retornen en mal estat, s’haurà de pagar l’estalvi obtingut, amb una bonificació del 5%

Estalvi llibres nous

5 %

Estalvi llibres nous

55 %

Preu lot de llibre del curs actual (2019-20)

Inclou llibres de text, llicències digitals i quaderns d’exercicis*

CursPVPPreu iddink*Estalvi
ESO 1368,23 €190,72 €177,51 €
ESO 2412,39 €198,25 €214,14 €
ESO 3479,11 €249,26 €229,85 €
ESO 4412,39 €202,65 €209,74 €
BATX 1431,65 €227,34 €204,31 €
BATX 2433,87 €221,77 €212,10 €

*Amb ecoBooks i llibres nous. Sense cost de transport doncs és gratuït fins el 20 de juliol; a 4t ESO s’han agafat 2 matèries opcionals i a batxillerat  3 de la modalitat científic-tecnològic. No inclou quotes del centre o AMPA. El preu del curs 2020-21 pot ser diferent per canvis a la llista o per actualització dels preus de venda de les editorials