Preus i estalvis 

Estalvi llibres nous

 5 %

Estalvi llibres ecoBooks

 57 %

Estalvi mig per família el curs 2019-20 amb Iddink

 117,13 €

Preu lot de llibres del curs actual (2020-21)

Inclou llicències digitals, llibres de text, lectures obligatòries i quaderns d’exercicis*

Preu lot de llibre del curs actual (2020-21)

Inclou llicències digitals, llibres de text, lectures obligatòries i quaderns d’exercicis*

CursPVPPreu iddink*Estalvi
ESO 1251,10 €126,50 €124,60 €
ESO 2215,66 €118,00 €97,66 €
ESO 3248,45 €124,88 €123,57 €
ESO 4244,45 €124,68 €119,77 €
BATX 1282,95 €176,97 €105,98 €
BATX 2335,05 €182,59 €152,46 €

*Per al càlcul d'aquests imports s'ha seleccionat l'opció ecoBooks en els llibres que permeten reutilització, quaderns d'exercicis nous i llicències digitals de totes les assignatures comunes. A més, a 4t d'ESO, s'afegeixen 2 matèries opcionals; i a Batxillerat, s'afegeixen 3 matèries opcionals de la modalitat científic-tecnològic. No s'afegeix cost de transport (ja que és gratuït fins al 31 de juliol). Aquests preus són una guia i en cap cas suposen un compromís contractual ja que depenen de l'elecció de cada alumne i estan subjectes a errors i omissions involuntàries; s'han calculat en base als grups ordinaris i no els de diversitat, que habitualment treballen amb menys llibres.

*Per al càlcul d’aquests imports s’ha seleccionat l’opció ecoBooks en els llibres que permeten reutilització, quaderns d’exercicis nous i llicències digitals de totes les assignatures comunes. A més, a 4t d’ESO, s’afegeixen 2 matèries opcionals; i a Batxillerat, s’afegeixen 3 matèries opcionals de la modalitat científic-tecnològic. No s’afegeix cost de transport (ja que és gratuït fins al 31 de juliol). Aquests preus són una guia i en cap cas suposen un compromís contractual ja que depenen de l’elecció de cada alumne i estan subjectes a errors i omissions involuntàries; s’han calculat en base als grups ordinaris i no els de diversitat, que habitualment treballen amb menys llibres.

Què és un ecobook?

Iddink denomina ecoBooks als llibres reutilitzables que les famílies poden adquirir amb un estalvi del 57 % del seu PVP si es retornen en bon estat al final del curs.

ecobooks

Exemple de cost per un llibre ecoBook de 38€ PVP

Al Juny/Juliol 2020 es pagaria:
Si el llibre es compra nou:

38€ PVP – 5% = 36,10 €

Si el llibre es compra ecoBook:

38€ PVP – 57% = 16,34 €

Al Juny/Juliol 2021:

Si els llibres es retornen en bon estat, no s’ha de pagar res més

Si els llibres no es retornen o es retornen en mal estat, s’haurà de pagar l’estalvi obtingut, amb una bonificació del 5%

Estalvi llibres nous

5 %

Estalvi llibres nous

57 %

Preu lot de llibre del curs actual (2020-21)

Inclou llicències digitals, llibres de text, lectures obligatòries i quaderns d’exercicis*

CursPVPPreu iddink*Estalvi
ESO 1251,10 €126,50 €124,60 €
ESO 2215,66 €118,00 €97,66 €
ESO 3248,45 €124,88 €123,57 €
ESO 4244,45 €124,68 €119,77 €
BATX 1282,95 €176,97 €105,98 €
BATX 2335,05 €182,59 €152,46 €

*Per al càlcul d'aquests imports s'ha seleccionat l'opció ecoBooks en els llibres que permeten reutilització, quaderns d'exercicis nous i llicències digitals de totes les assignatures comunes. A més, a 4t d'ESO, s'afegeixen 2 matèries opcionals; i a Batxillerat, s'afegeixen 3 matèries opcionals de la modalitat científic-tecnològic. No s'afegeix cost de transport (ja que és gratuït fins al 31 de juliol). Aquests preus són una guia i en cap cas suposen un compromís contractual ja que depenen de l'elecció de cada alumne i estan subjectes a errors i omissions involuntàries; s'han calculat en base als grups ordinaris i no els de diversitat, que habitualment treballen amb menys llibres.