Preus i estalvis 

Estalvi llibres nous

 5 %

Estalvi llibres ecoBooks

 55 %

Estalvi mig per família el curs 2019-20 amb Iddink

 67,85 €

Preu lot de llibres del curs actual (2020-21)

Inclou llicències digitals, llibres de text, lectures obligatòries i quaderns d’exercicis*

Preu lot de llibre del curs actual (2020-21)

Inclou llicències digitals, llibres de text, lectures obligatòries i quaderns d’exercicis*

CursPVPPreu iddink*Estalvi
ESO 1105,87 €57,25 €48,62 €
ESO 2147,35 €66,31 €81,04 €
ESO 3103,08 €46,39 €56,69 €
ESO 4105,46 €57,36 €48,10 €
BATX 1278,95 €136,16 €142,79 €
BATX 2402,91 €209,05 €193,86 €

*Per al càlcul d'aquests imports s'ha seleccionat l'opció ecoBooks en els llibres que permeten reutilització, quaderns d'exercicis nous i llicències digitals de totes les assignatures comunes. A més, a 4t d'ESO, s'afegeixen 2 matèries opcionals; i a Batxillerat, s'afegeixen 3 matèries opcionals de la modalitat científic-tecnològic. No s'afegeix cost de transport (ja que és gratuït fins al 31 de juliol). Aquests preus són una guia i en cap cas suposen un compromís contractual ja que depenen de l'elecció de cada alumne i estan subjectes a errors i omissions involuntàries; s'han calculat en base als grups ordinaris i no els de diversitat, que habitualment treballen amb menys llibres.

*Per al càlcul d’aquests imports s’ha seleccionat l’opció ecoBooks en els llibres que permeten reutilització, quaderns d’exercicis nous i llicències digitals de totes les assignatures comunes. A més, a 4t d’ESO, s’afegeixen 2 matèries opcionals; i a Batxillerat, s’afegeixen 3 matèries opcionals de la modalitat científic-tecnològic. No s’afegeix cost de transport (ja que és gratuït fins al 31 de juliol). Aquests preus són una guia i en cap cas suposen un compromís contractual ja que depenen de l’elecció de cada alumne i estan subjectes a errors i omissions involuntàries; s’han calculat en base als grups ordinaris i no els de diversitat, que habitualment treballen amb menys llibres.

Què és un ecobook?

Iddink denomina ecoBooks als llibres reutilitzables que les famílies poden adquirir amb un estalvi del 55 % del seu PVP si es retornen en bon estat al final del curs.

ecobooks

Exemple de cost per un llibre ecoBook de 38€ PVP

Al Juny/Juliol 2020 es pagaria:
Si el llibre es compra nou:

38€ PVP – 5% = 36,10 €

Si el llibre es compra ecoBook:

38€ PVP – 55% = 17,10 €

Al Juny/Juliol 2021:

Si els llibres es retornen en bon estat, no s’ha de pagar res més

Si els llibres no es retornen o es retornen en mal estat, s’haurà de pagar l’estalvi obtingut, amb una bonificació del 5%

Estalvi llibres nous

5 %

Estalvi llibres nous

55 %

Preu lot de llibre del curs actual (2020-21)

Inclou llicències digitals, llibres de text, lectures obligatòries i quaderns d’exercicis*

CursPVPPreu iddink*Estalvi
ESO 1105,87 €57,25 €48,62 €
ESO 2147,35 €66,31 €81,04 €
ESO 3103,08 €46,39 €56,69 €
ESO 4105,46 €57,36 €48,10 €
BATX 1278,95 €136,16 €142,79 €
BATX 2402,91 €209,05 €193,86 €

*Per al càlcul d'aquests imports s'ha seleccionat l'opció ecoBooks en els llibres que permeten reutilització, quaderns d'exercicis nous i llicències digitals de totes les assignatures comunes. A més, a 4t d'ESO, s'afegeixen 2 matèries opcionals; i a Batxillerat, s'afegeixen 3 matèries opcionals de la modalitat científic-tecnològic. No s'afegeix cost de transport (ja que és gratuït fins al 31 de juliol). Aquests preus són una guia i en cap cas suposen un compromís contractual ja que depenen de l'elecció de cada alumne i estan subjectes a errors i omissions involuntàries; s'han calculat en base als grups ordinaris i no els de diversitat, que habitualment treballen amb menys llibres.